Informace ČMSCHPH k ptačí chřipce

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů podal žádost na SVS o změnu vyhlášeného Mimořádného veterinárního opatření.

Požadovaná změna by se měla dotknout zejména bodu čl. 1 bod 2) MVO ze 4.2.2021, který zakazuje závody s poštovními holubi.

Ve zdůvodnění byly obsažena argumentace z vědecké práce Kochova institutu, která holuby označuje jako nevnímavé k nákaze a nepředstavující nákazové riziko.

Jdi zpět