Výsledky OS CHPH Sever 2018

OS CHPH Sever pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 5.5. Grimma 1 P1P2 HE RO 152 25/7 R - 1:10 A
02 8.5. Grimma 2 P1P2 HE RO 152 20/7 KT - 6/4 R - 1:10 A
03 12.5. Merseburg 1 P1P2 HE RO 205 20/7 KT - 6/4 R - 1:10 A
04 19.5. Friedland 1 P1P2 HE RO 340 20/5 ST - 6/4 A,B x
05 26.5. Bad Hersfeid 1 P1P2 HE RO 340 20/5 ST - 6/4 A,B x
06 2.6. Eschweiler 1 P1P2 HE RO 625 10/4 DT - 6/4 C,B  x
07 2.6. Merseburg 2 P1P2 HE RO 205 25/7 KT - 6/4 R - 1:10 A
08 9.6. Bad Hersfeid 2 P1P2 HE RO 340 20/5 ST - 6/4 A,B x
09 16.6. Eschweiler 2 P1P2 HE RO 625 10/4 DT - 6/4 C x
10 16.6. Grimma 3 P1P2 HE RO 152 25/7 KT - 6/4 R - 1:10 A
11 24.6. Bad Vilbel P1P2 HE RO 428 20/5 ST - 6/4 B x
12 30.6. Knokke 1. P1P2 HE RO 815 8/4 DT - 6/4 C x
13 30.6. Friedland 2 P1P2 HE RO 340 20/5 ST - 6/4 B
14 7.7. Braunschweig 1 P1P2 HE RO 340 20/5 ST - 6/4 B x
15 14.7. Eschweiler 3 P1P2 HE RO 625 10/4 DT - 6/4 C x
16 14.7. Merseburg 3 P1P2 HE RO 205 25/7 R - 1:10 A
17 21.7. Braunschweig 2 P1P2 HE RO 340 20/5 ST - 6/4 B x
18 28.7. Knokke 2. P1P2 HE RO 815 8/4 DT - 6/4 C x
19 28.7. Grimma 4 P1P2 HE RO 152 25/7 R - 1:10 A
20 25.8. Grimma 1 P1P2 HE RO 152 30/7 H - 6/4 F
21 1.9. Grimma 2 P1P2 HE RO 152 30/7 H - 6/4 F
22 8.9. Halle P1P2 HE RO 198 30/7 H - 6/4 F
23 15.9. Magdeburg P1P2 HE RO 270 30/7 H - 6/4 F
24 22.9. Braunschweig P1P2 HE RO 340 20/5 H - 6/4 F
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství pásmo 1
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H