Výsledky OS CHPH Tábor 2018

OS CHPH Tábor pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 1.5. Teplice I P1P2 HE RO 150 20/5 R - 1:10 A
02 5.5. Teplice II P1P2 HE RO 150 20/5 R - 1:10 A
03 8.5. Teplice III P1P2 HE RO 150 20/5 R - 1:10 A
04 13.5. Grimma I P1P2 HE RO 250 20/5 KT - 6/4 R - 1:10 A
05 20.5. Nordhausen P1P2 HE RO 350 20/5 ST - 6/4 AB 5/3
06 27.5. Magdeburg I P1P2 HE RO 370 20/5 ST - 6/4 B 5/3
07 2.6. Eschweiler P1P2 HE RO 630 12/5 DT - 6/4 C 5/3
08 2.6. Teplice IV P1P2 HE RO 150 20/5 KT - 6/4 R - 1:10 A
09 10.6. Magdeburg II P1P2 HE RO 370 20/5 ST - 6/4 AB 5/3
10 16.6. S.Niklaas P1P2 HE RO 760 10/5 DT - 6/4 C 5/3
11 16.6. Teplice V P1P2 HE RO 150 20/5 KT - 6/4 R - 1:10 A
12 24.6. Bad Vilbel P1P2 HE RO 430 20/5 ST - 6/4 B 5/3
13 30.6. Knokke P1P2 HE RO 850 8/4 DT - 6/4 C
14 30.6. Koblenz P1P2 HE RO 530 15/5 BC 5/3
15 8.7. Magdeburg III P1P2 HE RO 370 20/5 ST - 6/4 AB 5/3
16 14.7. Verleine P1P2 HE RO 680 12/5 DT - 6/4 C 5/3
17 14.7. Teplice VI P1P2 HE RO 150 20/5 KT - 6/4 R - 1:10 A
18 22.7. Magdeburg IV P1P2 HE RO 370 20/5 ST - 6/4 B 5/3
19 28.7. Knokke P1P2 HE RO 850 8/4 DT - 6/4 C 5/3
20 28.7. Magdeburg V P1P2 HE RO 370 20/5 ST - 6/4 B
21 18.8. Teplice VII P1P2 HE RO 150 30/5 H - 6/4 F
22 25.8. Teplice VIII P1P2 HE RO 150 30/5 H - 6/4 F
23 1.9. Teplice IX P1P2 HE RO 150 30/5 H - 6/4 F
24 9.9. Grimma II P1P2 HE RO 250 30/5 H - 6/4 F
25 15.9. Teplice X P1P2 HE RO 150 30/5 H - 6/4 F
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství pásmo 1
 Mistrovství pásmo 2
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H