Časopis "Poštovní holub"

Časopis "Poštovní holub" si můžete objednat prostřednictvím souhrnné objednávky oblastního sdružení, nebo výjimečně individuálně na adrese:

Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno, email: jaroslav.novotny@ukzuz.cz

Roční předplatné pro ČR objednané souhrnně v oblastních sdruženích svazu činí 160,- Kč.

Individuální předplatné činí 180,- Kč, do zahraničí 10,- Eur.

 

Podmínky zveřejňování reklamních materiálů v oficiální svazovém časopise IZ Poštovní holub.