Aktualizován rozdělovník rezervních kroužků 0400

vytvořil: Jan Filipi

V sekci Adresář/Základní organizace byl aktualizován Rozdělovník rezervních kroužků 0400. 

Více zde...

V nabídce zůstávají ještě kroužky loňské. Více informací podá Ing. Hlaváček. 

Jdi zpět