Charitativní aukce pro Emičku

vytvořil: Jan Filipi

 

Termín spuštění Charitativní aukce pro Emičku: 2. června 2017

 

Vážení kamarádi - chovatelé poštovních holubů,

na přelomu měsíců května a června 2017 proběhne na svazových stránkách (www.postovniholub.cz) „Charitativní aukce pro Emičku“, které jsme pořadateli - Gerspitzer Team a Fajmon Team. Bude to aukce, jejíž výtěžek poputuje 7mi leté Emičce Kučerové.

Emička Kučerová se narodila v červnu 2009 v Brně a v 1 roce jí byla diagnostikována cystická fibróza. Je to dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, ale i některé další orgány.Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně způsobují poškození plic. Nemocní také špatně tráví potravu, protože jim nefunguje správně slinivka břišní, vylučující trávící enzymy. Častou komplikací je cukrovka, cirhóza jater, osteoporóza a další. Přes zlepšující se léčebné možnosti je cystická fibróza zatím stále nevyléčitelné onemocnění. V současné době Emiččina léčba spočívá ve třech inhalacích denně (každá trvá 15 minut), v dechové rehabilitaci, kterou provádí ráno a večer (20 minut), v užívání trávících enzymů před každým jídlem, užíváním vitamínů, dodržováním speciálního hygienického režimu. Ten se týká hlavně dezinfekce všech odpadů v domácnosti a ve škole Savem. Každé umyvadlo neošetřené chlorem, je velkým rizikem závažné infekce. Musí se vyhýbat stojaté vodě (louže, vázy, rybníky, houba na tabuli ve škole, houba na mytí nádobí doma). Je potřeba omezovat cestování hromadnou dopravou a pobyt v místech s velkým počtem lidí na minimum kvůli předcházení infekcí dýchacích cest, protože každá infekce snižuje kapacitu plic, i když se často přeléčuje vysokými dávkami antibiotik. Finanční prostředky z aukce budou použity na provoz inhalátoru, který výrazně snižuje dobu inhalace (na 5 minut), jehož součásti se bohužel rychle opotřebovávají a tak je jeho provoz značně finančně náročný. Dále budou použity na podpůrnou léčbu, která spočívá v posilování imunity a tím udržení v co nejlepším zdravotním stavu. Více informací najdete na www.cystickafibroza.cz nebo www.cfklub.cz

Vydražená holoubata budou zaplacena na sbírkový transparentní účet, speciálně zřízený Klubem nemocných cystickou fibrózou ve prospěch výše uvedené dívky. Po potvrzení platby na účet si dražitel osobně vyzvedne holuba u daného chovatele.

Do dražby dodají holuby tito špičkoví chovatelé, za což jim moc děkujeme!

Z České republiky: L. Kubáček, M. Skrbek, Filipi Team, Polášek Mich. + Mart., Gerspitzer Team, Fajmon Team, P. Bartl, J. Kroupa, J. Baláž, V. Snovický, V. Pexa, Paseka a Truhlář, Bři. Uherkovi, Olympia Mácha

Ze Slovenské republiky: P. Chytil, V. Beňák, P. Bachár, M. Blahovský, Ing. F. Gaško

Z Německa: J. Drevenak

Všem zúčastněným „Charitativní aukce pro Emičku“ děkujeme, jsme rádi, že se mezi námi našlo tolik lidí s dobrým srdcem!

Gerspitzer Team a Fajmon Team

Jdi zpět