FCI bojuje proti ptačí chřipce

vytvořil: Jan Filipi

Zachraníme poštovní holubaření před ptačí chřipkou?

Rok 2017 se do historie zapíše jako rok, ve kterém ptačí chřipka omezila poštovní holubaření po celém světě.
Abychom ochránili chovatele poštovních holubů budoucím útrapám, pořádá Mezinárodní federace chovatelů poštovních holubů FCI veřejnou kampaň, formou tzv. crowdfundingu, která má dokázat, že poštovní holubi nejsou náchylní k ptačí chřipce.
Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.

1. Proč crowdfunding?
Mezinárodní federace chovatelů poštovních holubů FCI má za cíl ochránit poštovní holubaření před stálou hrozbou ptačí chřipky, a to tak, že vědecky dokáže, že poštovní holubi nejsou náchylní k této nemoci.

2. Souvislosti?
V posledních letech byly výskytem ptačí chřipky postiženy téměř všechny země Evropy. Tato epidemie stále více ohrožuje existenci poštovního holubaření po všech jeho stránkách. Pokud dojde k výskytu ptačí chřipky, státní orgány jednotně zastaví veškeré činnosti související s poštovními holuby.

Při každém výskytu jsou zákonem zakázány následující činnosti:
- Prolety, trénink a závody holubů
- Organizování výstav holubů
- Přeprava holubů

Nicméně, neexistují žádné vědecké důkazy, že se poštovní holubi někdy nakazili nebo rozšířili ptačí chřipku.
Naopak, vědecké studie naznačují, že je pravděpodobné, že poštovní holubi nebudou tímto onemocněním zasaženi, natož jej šířili.
Nicméně státní orgány nám nedávají žádné šance a všechny skupiny holubů a ptáků společně zařazují do stejných rizikových kategorií.
Každý, kdo se zabývá děním v poštovním holubaření, se musí pokusit dokázat, že naše státní orgány se chovají nesprávně a osvobodit náš milovaný sport od jakýchkoli právních a veterinárních omezení, která jsou mu v současné době přisuzovány a to bez skutečného vědeckého základu.
FCI chce být stále v čele tohoto boje.

3. Jak?
Aby bylo možné zákonodárcům dokázat, že poštovní holubi nejsou náchylní k současnému onemocnění ptačí chřipky, je záměrem FCI zahájit projekt, ve kterém budou poštovní holubi testováni pro zjištění jejich odolnosti vůči ptačí chřipce.
Tento projekt bude organizován profesionálně, objektivně a vědecky. Nebude to snadný boj, protože virus ptačí chřipky stále mutuje a mění se. Proto může být v budoucnu opět nutné prověřit nové kmeny ptačí chřipky, aby se dokázalo, že poštovní holubi jsou i nadále odolní proti všem druhům a kmenům ptačí chřipky.
Takový projekt je však velmi drahý a FCI nemá prostředky na jeho financování. Proto se snažíme oslovit celou naši komunitu a všechny, kteří se denně účastní holubářského dění. Pokud každý z nás poskytne malý příspěvek, tak můžeme skutečně dosáhnout svobody, kterou si náš sport zaslouží.

4. Cíl
V těchto dnech se snažíme získat 60.000 €, které jsou potřebné k provedení testů a doufáme, že získáme výsledky, které potřebujeme, abychom provedli změny, které náš sport tak zoufale potřebuje.
FCI založilo nový FCI fond pro vědecký výzkum poštovních holubů, ve kterém budou vybírány finanční prostředky.

Podpořit nás můžete zde...

Pojďme společně zachránit poštovní holubaření! 

Děkujeme! Vaše FCI!

FCI logo

Jdi zpět