Nová startovací místa

vytvořil: Jan Filipi

V sekci Adresář -> Oficiální startovní místa byly aktualizovány seznamy oficiálních startovních míst v ČR a Německu. 

Více zde...

Německým svazem byla také zvýšena odměna komisaři vypouštění a to následovně: 

jedno vozidlo         18,- €
dvě vozidla            10,- € za jedno vozidlo
tři a více vozidel     8,- € za jedno vozidlo

Jdi zpět