Ptačí chřipka v Evropě

vytvořil: Jan Filipi

Aktuální informace ze SVS ČR: 

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě.

Ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovech drůbeže v Evropě byla po proběhlé nákazové vlně na přelomu roku 2016/2017 zjišťována i v letním období. Nejvíce „letních“ ohnisek bylo zjištěno v Itálii, ale virus se objevil také ve Spojeném Království, Belgii a Francii. Zatímco ohniska v chovech drůbeže na přelomu let 2016/2017 včetně letních ohnisek byla spojena s detekcí viru HPAI subtypu H5N8, ochlazení přineslo kromě přibývajících ohnisek HPAI subtypu H5N8 také výskyt nového subtypu viru HPAI H5N6 v chovech drůbeže.

Od začátku roku 2018 se žádné ohnisko HPAI v chovech drůbeže na území Evropy neobjevilo, ale letošní hlášený výskyt HPAI subtypu H5N6 u volně žijících ptáků z Irska, Spojeného Království a Německa představuje významné riziko zanesení viru do chovů drůbeže.

V roce 2018 byla potvrzena v Evropě i ohniska nízce patogenní ptačí chřipky (LPAI) v chovu drůbeže. Viry nízce patogenní formy ptačí chřipky (dále jen „LPAI“) subtypů H5 a H7 způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají potenciál za určitých podmínek mutovat na HPAI.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluji upozornit na zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Je proto nezbytně nutné zajistit a kontrolovat, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech. Volně žijící ptáci jsou přirozeným rezervoárem virů ptačí chřipky a zejména ti vodní jsou nebezpeční pro přenos do chovů drůbeže, protože se u nich nákaza klinicky neprojevuje.

Prevence spočívá zejména v ochraně chovů před zavlečením nákazy volně žijícími ptáky (zasíťování oken, větracích otvorů, zasíťování, zastřešení nebo úplné omezení výběhů). Důležité je, aby voda a krmivo nebylo kontaminováno trusem volně žijících ptáků a bylo drůbeži podáváno uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo dosah volně žijícího ptactva. Další opatření spočívají v zákazu vstupu nepovolaných osob do hal, dodržování zoohygienických zásad v chovu, jednorázovém naskladňování a vyskladňování turnusů, aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu. Dále je důležité vést řádnou evidenci o chovu drůbeže (úhyny, přesuny, veterinární zákroky), aby v případě zvýšeného úhynu drůbeže, snížené užitkovosti, nebo jiných příznaků hromadného onemocnění mohla být neprodleně informována místně příslušná krajská veterinární správa, která zajistí přijetí účinných ochranných opatření.

Pro prevenci šíření nákazy je mimořádně důležité co nejrychlejší zjištění případného výskytu, které je zajištěno tzv. „systémem včasného varování“. Tento systém spočívá v povinnosti chovatelů hlásit příznaky, které by mohly svědčit o onemocnění ptáků. Pro úplnost zopakujme, že změny zdravotního stavu charakterizované zvýšenými úhyny, poklesem příjmu potravy a produkce, které je nutné hlásit příslušné krajské veterinární správě, jsou: pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšena úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Aktuální nákazovou situaci v Evropě i v ČR a letáky pro veřejnost a chovatele je možné nalézt na stránkách Státní veterinární správy.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

------------------------------------------------------------------------------

Aktuální situaci můžete sledovat na stránkách SVS ČR: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

------------------------------------------------------------------------------

Ptačí chřipka je stále mezi námi. Dle zaslaných informací z FCI byl na začátku prosince na kachní farmě v Nizozemsku zjištěn výskyt ptačí chřipky. Stále se čeká na další informace o kmeni, ale vzhledem k tomu, že byly zjištěny klinické problémy, je pravděpodobné, že jde o stejný vysoce patogenní virus H5N8, což zatím nebylo potvrzeno, ale nakažení od volně žijících ptáků (např. kontaminovanou slámou) je jednou z možných cest.

Připomínáme, že virus H5N8 po vypuknutí v minulém podzimu, zimě a jaře zcela z populací volně žijících ptáků v Evropě nezmizel. Například virus byl v posledních měsících zjištěn u volně žijících ptáků v Anglii, Švýcarsku, Itálii, Bulharsku a také blíže k nám v Německu. 

Aktuální výskyt ptačí chřipky od srpna je zvýrazněn na mapce:

červená jsou ohniska na farmách, modrá jsou infekce u volně žijících ptáků

 

Jdi zpět