Propozice výkonnostních soutěží

Propozice výkonnostních soutěží ČR 2019

 

Propozice Intermistrovství 2019

 

Propozice zemských soutěží ČS CHPH 2019

Propozice zemských soutěží MSS CHPH 2019

 

Propozice zemských závodů ČS CHPH 2019

Propozice zemských závodů MSS CHPH 2019

 

Propozice Supermistrovství „Moravy Jih a Střed“ 2019

Propozice MSS pásmo Střed 2019

Propozice MSS pásmo Jih 2019

Propozice MSS pásmo Západ 2019

Propozice MSS pásmo Sever 2019