Propozice výkonnostních soutěží

Propozice výkonnostních soutěží ČR 2021

 

Propozice Intermistrovství 2021

 

Propozice zemských soutěží ČS CHPH 2021

Propozice zemských soutěží MSS CHPH 2021

 

Propozice zemských závodů ČS CHPH 2021

Propozice zemských závodů MSS CHPH 2021

 

Propozice MSS pásmo Střed 2021

Propozice MSS pásmo Jih 2021

Propozice MSS pásmo Západ 2021

Propozice MSS pásmo Sever 2021