Soutěže ČR (Czech National Contests)

  
 2004 CV Kladno           Standard H        Standard HE       Soutěž OS
Olympijská kolekce  České republiky
Celostátní mistrovství KT
Celostátní mistrovství ST
Celostátní mistrovství DT
Celostátní mistrovství GM
Mistrovství ročních
Olympijská kategorie sport A
Olympijská kategorie sport B
Olympijská kategorie sport C
Olympijská kategorie sport D
Olympijská kategorie sport E
Eso holub
Eso holubice
Eso ročních
Eso holoubat
Mistrovství OS
ukázková kolekce na CV Výkon za život H                  Výkon za život HE