Výsledky ČS


   Soutěže

 2005

Celostátní mistrovství - generální

Celostátní mistrovství - krátkých tratí

Celostátní mistrovství - středních tratí

Celostátní mistrovství - dlouhých tratí

Mistrovství ročních

Eso OS

Eso OS HE

Eso holoubat

Eso ročních

Olympijská kategorie A

Olympijská kategorie B

Olympijská kategorie C

Olympijská kategorie D

 

Mistrovství Českého sdružení

Generální mistrovství 

Mistrovství dlouhých tratí

Mistrovství středních tratí

Mistrovství krátkých tratí

Profi mistrovství

Super ESO