Výsledky CS


   Závody CS

 2001 ČESKÝ MARATON KLUB NÁRODNÍ ZÁVODY
  Pásmo západ    
  Oostende Oostende I západní pásmo
Lille Oostende I východní pásmo
Orleans Lille I západní pásmo
Le Mans Lille I východní pásmo
Oostende II Orleans
Celkové pořadí pásma Le Mans
  Pásmo střed Oostende II západní pásmo
Oostende Oostende II východní pásmo
Lille
Orleans
Le Mans
Oostende II
Celkové pořadí pásma