Výsledky Českého sdružení (Bohemian Region Results)


   Závody ČS (Races of Local Assotiations)

 2002 pásmo Západ                                        pásmo Východ                                               
  14.06. Lille 14.06. Lille
  26.07. Oostende 26.07. Oostende
  Český Maraton Klub     Mistrovství DT východních Čech  
 pásmo Západ 01.06. Mannheim
14.06. Lille 14.06. Lille
28.06. Sézanne 28.06. Aachen
12.07 Le Mans 12.07. Aachen
26.07. Oostende 26.07. Oostende
celkové pořadí celkové pořadí
pásmo Střed Mistrovství DT jižních Čech  
14.06. Lille 14.06. Brusel
28.06. Sézanne 29.06. Brusel
12.07. Le Mans 12.07. Remeš
26.07. Oostende 27.07. Brusel
celkové pořadí celkové pořadí
pásmo Východ pásmo 1
04.06. Lille 14.06. Brusel
28.06. Aachen 29.06. Brusel
12.07. Aachen 12.07. Remeš
26.07. Oostende 27.07. Brusel
celkové pořadí celkové pořadí
pásmo 2
14.06. Brusel
29.06. Brusel
12.07. Remeš
27.07. Brusel
celkové pořadí