Výsledky Českého sdružení (Bohemian Region Results)


   Závody ČS (Races of Local Assotiations)

  2004 Český Maraton Klub     Mistrovství DT východních Čech  

05.06. Toul 06.06. Koblenz

18.06. Brussel 18.06. Aachen

02.07. Oostende 02.07. Oostende

16.07. Sezanne 16.07. Aachen
30.07. Aachen

pásmo Západ

05.06. Toul

18.06. Brussel Další společné závody
02.07. Oostende 06.06. Cheb 1
16.07. Sezanne 20.06. Cheb 2
30.07. Orleans 04.07. Schweinfurt
pořadí ČMK západ 18.07. Eisenach
pásmo Východ 05.06. Toul pořadí KT
18.06. Brussel pořadí ST
02.07. Oostende pořadí DT
16.07. Sezanne Výkon H a HE v mistrovství DT
pořadí ČMK východ