Výsledky Českého sdružení


   Závody OS
2001

České Budějovice

Jihlava

Karlovy Vary

Klatovy

Lidice

Louny

Pardubice

Plzeň

Polabí

Praha

Prácheň

Středočeské

Svitavy

Trutnov

Tábor