Výsledky OS CHPH Zlín 2015

OS CHPH Zlín pásma holubice roční km mistři Soutěže MSS CHPH IM
01 3.5. Kámen P1 P2 P3 HE RO 180 20/7
02 10.5. Tábor P1 P2 P3 HE RO 210 20/7
03 17.5. Rakovník P1 P2 P3 HE RO 285 20/7 IM - 5/3
04 24.5. Domažlice 1 P1 P2 P3 HE RO 340 20/7 MKST - 10/7 IM - 5/3
05 31.5. Krajková 1 P1 P2 P3 HE RO 375 20/7 MKST - 10/7 ST - 2/2 IM - 5/3
06 7.6. Rottendorf P1 P2 P3 HE RO 540 15/7 IM - 5/3
07 14.6. Krajková KM P1 P2 P3 HE RO 375 20/7 IM - 5/3
08 20.6. Mayen P1 P2 P3 HE RO 745 12/6 DT - 2/2 IM - 5/3
09 20.6. Domažlice 2 P1 P2 P3 HE RO 340 20/7 MKST - 10/7 KT - 2/2
10 28.6. Krajková 2 P1 P2 P3 HE RO 375 20/7 MKST - 10/7 ST - 2/2 IM - 5/3
11 4.7. Bad Bentheim P1 P2 P3 HE RO 810 7/5 DT - 2/2
12 5.7. Wertheim P1 P2 P3 HE RO 580 15/7 IM - 5/3
13 12.7. Krajková 3 P1 P2 P3 HE RO 375 20/7 MKST - 10/7 KT - 2/2 IM - 5/3
14 18.7. Leverkusen P1 P2 P3 HE RO 760 12/6 DT - 2/2 IM - 5/3
15 18.7. Domažlice 3 P1 P2 P3 HE RO 340 20/7 MKST - 10/7 KT - 2/2
16 26.7. Pomezí P1 P2 P3 HE RO 390 20/7 MKST - 10/7 ST - 2/2 IM - 5/3
17 1.8. Oostende P1 P2 P3 HE RO 1060 5/3
18 2.8. Eisenach P1 P2 P3 HE RO 550 15/7
21 30.8. Jihlava P1 P2 P3 HE RO 140 20/7
22 6.9. Kámen P1 P2 P3 HE RO 180 20/7 H - 2/2
23 13.9. Tábor P1 P2 P3 HE RO 210 20/7 H - 2/2
24 20.9. Benešov P1 P2 P3 HE RO 220 20/7
25 27.9. Cheb - komerční závod P1 P2 P3 HE RO 390 jedn.
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství pásmo 1
 Mistrovství pásmo 2
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 Generální mistr. MSS
 MKST
 Eso MKST
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H