Výsledky ČMS CHPH 2015

 Výsledky CV Hluk 2015
 Soutěž OS
 Sportovní kategorie
 Standard H
 Standard He
 Standard holoubě H
 Standard holoubě He
 Výkon za život H
 Výkon za život He

 

 Soutěže ČR
 Celostátní mistrovství GM
 Celostátní mistrovství KT
 Celostátní mistrovství ST
 Celostátní mistrovství DT
 Celostátní mistrovství ročních
 Celostátní mistrovství holoubat
 Celostátní mistrovství mladých chovatelů
 Intermistrovství - národní pořadí | Intermistrovství - mezinárodní pořadí

 Olympijská kategorie SPORT A
 Olympijská kategorie SPORT B
 Olympijská kategorie SPORT C
 Olympijská kategorie SPORT D
 Olympijská kategorie SPORT E
 Olympijská kategorie SPORT F
 Olympijská kategorie SPORT G
 Olympijská kategorie SPORT H
 Super Eso
 Eso holubice
 Eso časopisu "Poštovní holub"
 Výkon za 2 roky
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za život

 

 Soutěže ČS CHPH
 Generální mistrovství
 Mistrovství krátkých tratí
 Mistrovství středních tratí
 Mistrovství dlouhých tratí
 Profi mistrovství
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat

 

 Soutěže MSS CHPH
 Generální mistrovství
 Mistrovství dlouhých tratí
 Mistrovství krátkých a středních tratí
 Mistrovství mladých chovatelů MSS do 25let
 Eso MMDT
 Eso MKST
 
 Eso zemského závodu Oostende
 Super Eso zemského závodu Oostende