Výsledky OS CHPH Horácko 2016

OS CHPH Horácko pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH IM Start z protokolu
01 30.4. Blatná P1 P2 P3 HE RO 133 20/7 9:00
02 8.5. Klatovy P1 P2 P3 HE RO 175 20/7 7:00
03 15.5. Domažlice P1 P2 P3 HE RO 197  20/7 KT - 6/4 7:30
04 22.5. Bamberg P1 P2 P3 HE RO 357  20/6 ST - 6/4 IM - 5/3 7:00
05 29.5. Bamberg P1 P2 P3 HE RO 357 20/6 ST - 6/4 IM - 5/3 7:00
06 5.6. Koblenz 1 P1 P2 P3 HE RO 598  15/5 DT - 6/4 IM - 5/3 9:40
07 5.6. Klatovy P1 P2 P3 HE RO 175 20/7 KT - 6/4 R - 6/4 9:00
08 12.6. Domažlice P1 P2 P3 HE RO 197 20/6 KT - 6/4 IM - 5/3 7:00
09 19.6. Eschweiler P1 P2 P3 HE RO 712  15/5 DT - 6/4 IM - 5/3 7:30
10 19.6. Bamberg P1 P2 P3 HE RO 357 20/7 ST - 6/4 R - 6/4 6:15
11 26.6. Herborn ZZ P1 P2 P3 HE RO 553 20/6 ST - 6/4 IM - 5/3 6:00
12 2.7. Sint Niklas P1 P2 P3 HE RO 843 10/5 DT - 6/4 IM - 5/3 6:00
13 2.7. Klatovy P1 P2 P3 HE RO 175 20/7 KT - 6/4 R - 6/4 5:45
14 10.7. Bamberg P1 P2 P3 HE RO 357  20/6 ST - 6/4 R - 6/4 IM - 5/3 5:45
15 16.7. Oostende ZZ P1 P2 P3 HE RO 924  10/4 DT - 6/4 IM - 5/3 7:00
16 16.7. Bamberg P1 P2 P3 HE RO 357  20/6 ST - 6/4 R - 6/4 6:15
17 24.7. Bamberg P1 P2 P3 HE RO 357 20/6 ST - 6/4 R - 6/4 IM - 5/3 7:15
18 31.7. Koblenz 2 P1 P2 P3 HE RO 598  15/5 DT - 6/4 IM - 5/3 6:15
19 31.7. Domažlice P1 P2 P3 HE RO 197  20/7 R - 6/4 5:55
20 21.8. Blatná P1 P2 P3 HE RO 130 30/5 H - 6/4 11:45
21 4.9. Klatovy 1 P1 P2 P3 HE RO 171 30/5 H - 6/4 7:00
22  11.9. Klatovy 2 P1 P2 P3 HE RO 171 30/5 H - 6/4 7:15
23  25.9. Domažlice P1 P2 P3 HE RO 278 30/5 H - 6/4 8:45
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H