Výsledky OS CHPH Karlovy Vary 2016

OS CHPH Karlovy Vary pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH IM Start z protokolu
01 8.5. Forchheim P1 P2 P3 HE RO 121 30/7 R - 6/4 7:45
02 14.5. Höchstadt   P1 P2 P3 HE RO 138 30/7 KT - 6/4 R - 6/4 8:30
03 22.5. Rottendorf 1 P1 P2 P3 HE RO 180 30/7 KT - 6/4 R - 6/4 IM - 5/3 7:00
04 29.5. Limburg P1 P2 P3 HE RO 321 30/5 ST - 6/4 R - 6/4 IM - 5/3 9:00
05 5.6. Buchholz 1 P1 P2 P3 HE RO 375 30/5 ST - 6/4 IM - 5/3 8:05
06 11.6. Rottendorf 2 P1 P2 P3 HE RO 180 30/7 KT - 6/4 R - 6/4 IM - 5/3 6:45
07 19.6. Verlaine 1 P1 P2 P3 HE RO 519 20/5 DT - 6/4 IM - 5/3 6:45
08 26.6. Herborn ZZ P1 P2 P3 HE RO 312 30/7 KT - 6/4 IM - 5/3 6:00
09 3.7. Verlaine 2 P1 P2 P3 HE RO 519 20/5 DT - 6/4 IM - 5/3 5:45
10 10.7. Buchholz 2 P1 P2 P3 HE RO 375 30/5 ST - 6/4 IM - 5/3 5:45
11 16.7. Bad Kreuznach 1 P1 P2 P3 HE RO 340 30/5 ST - 6/4 R - 6/4 6:00
12 16.7. Oostende ZZ P1 P2 P3 HE RO 692 10/4 DT - 6/4 IM - 5/3 7:00
13 24.7. Bad Kreuznach (Verlaine 3) P1 P2 P3 HE RO 340 (519) 30/5 (20/5) (DT - 6/4) IM - 5/3 12:30
14 31.7. Bad Kreuznach 2 P1 P2 P3 HE RO 340 30/5 ST - 6/4 R - 6/4 IM - 5/3 6:00
15 14.8. Forchheim 1 P1 P2 P3 HE RO 121 30/7 H - 6/4 8:15
16 21.8. Forchheim 2 P1 P2 P3 HE RO 121 30/7 H - 6/4 8:30
17 28.8. Höchstadt P1 P2 P3 HE RO 138 30/7 H - 6/4 6:30
18 4.9. Rottendorf   P1 P2 P3 HE RO 180 30/7 H - 6/4 6:45
19 11.9. Wertheim P1 P2 P3 HE RO 223 30/7 H - 6/4 7:00
20 18.9. Bad Kreuznach XXX P1 P2 P3 HE RO 340 30/7 ---
 Soutěže
 Generální mistrovství OS
 Mistrovství OS
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H