č.z. datum Závody ČS CHPH
01 15.7. Oostende ZZ                       
02 15.7. Oravita ZZ

 

č.z. datum Závody ČS CHPH - ZÁPAD
01 2.7. Eschweiler
02 9.7. Kirchberg
03 15.7. Oostende
04 30.7. Überhern

 

č.z. datum Závody ČS CHPH - Východ Soutěže ČS CHPH - Východ
01 17.6. Abony Pořadí ČS CHPH-Východ
02 1.7. Nadlac 1 ESO holub
03 15.7. Oravita  
04 29.7. Nadlac 2  

 

č.z. datum Závody KUDT (OS CHPH Lidice, Praha, Polabí, Středočeské)
01 17.6. Überhern 1
02 2.7. Eschweiler
03 15.7. Oostende
04 30.7. Überhern 2

 

č.z. datum Závody MDTVČ (OS CHPH Pardubice, Východočeská)  Soutěže MDTVČ
01 18.6. Montaubour 1 Pořadí MDTVČ
02 29.7. Eschweiler ESO holub
03 15.7. Oostende ESO holubice
04 30.7. Überhern  

 

č.z. datum Závody MKSTVČ (OS CHPH Pardubice, Východočeská)  Soutěže MKSTVČ
01 27.5. Cheb 1 Pořadí MKSTVČ
02 3.6. Bamberg 1  
03 10.6. Bamberg 2  
04 18.6. Cheb 2  
05 24.6. Bamberg 3  
06 2.7. Cheb 3  
07 9.7. Kirchberg  
08 15.7. Cheb 4  
09 23.7. Bamberg 4  
10 30.7. Bamberg 5  

 

č.z. datum Závody OS Praha + Polabí + Středočeské + Lidice 
01 4.6. Heilborn
02 9.7. Kirchberg 3

 

č.z. datum Závody OS Praha + Polabí + Středočeské 
01 28.5. Kirchberg 1
02 4.6. Heilborn
03 11.6. Ansbach
04 25.6. Kirchberg 2
05 9.7. Kirchberg 3
06 23.7. Kirchberg 4
07 23.9. Amberg - holoubata
08 30.9. Ansbach - holoubata

 

č.z. datum Závody OS Praha + Středočeské
01 14.5. Amberg 1
02 21.5. Schwabach 1
03 28.5. Kirchberg 1
04 11.6. Ansbach
05 17.6. Uberhern 1
06 17.6. Amberg 3
07 25.6. Kirchberg 2
08 2.7. Eschweiler
09 2.7. Amberg 4
10 9.7. Kirchberg 3
11 15.7. Ostende
12 15.7. Schwabach 2
13 23.7. Kirchberg 4
14 30.7. Uberhern 2
15 10.9. Amberg 1 - holoubata
16 17.9. Amberg 2 - holoubata

 

č.z. datum Závody OS České Budějovice + Prácheň + Tábor + Domažlice
01 17.9. Bratislava - holoubata
02 24.9. Nitra - holoubata

 

č.z. datum Závody OS České Budějovice + Tábor + Prácheň
01 11.6. Sazdice 1
02 25.6. Sazdice 2
03 9.7. Sazdice 3
04 15.7. Sazdice 4
05 23.7. Sazdice 5
06 17.6. Debrecín
07 1.7. Nadlac 1
08 15.7. Oravita
09 29.7. Nadlac 2

 

č.z. datum Závody OS Tábor + Prácheň
01 29.7. Sazdice 6

 

č.z. datum Závody OS Náchod + Podoubraví 
01 18.6. Martonvásár 1
02 9.7. Bicske
03 15.7. Martonvásár 2
04 23.7. Martonvásár 3

 

č.z. datum Závody OS Louny + Karlovy Vary + Chomutov
01 17.6. Abony

 

č.z. datum Závody OS Louny + Chomutov
01 3.6. Bratislava

 

č.z. datum Závody OS Louny + Karlovy Vary
01 10.6. Komárno