Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů je spolkem pro chovatele poštovních holubů a jejich fanoušky. Hlavním cílem svazu je podpora chovu poštovních holubů, organizace závodů s poštovními boluby a pořádání výstav na všech organizačních úrovních. 

Historie svazu sahá až do roku 1922, kdy byl založen Svaz spolků pěstitelů poštovních holubů v republice Československé. Svaz je členem mezinárodní organizace Federation Colombophile Internationale (F.C.I.) a aktivně se účastní mezinárodní spolupráce na poli závodů a výstav.