Propozice výkonnostních soutěží ČR
Propozice Intermistrovství
Propozice soutěží ČS
Propozice ZZ ČS
Propozice soutěží MSS
Propozice ZZ MSS
Propozice soutěží MSS Západ
Propozice soutěží MSS Střed
Propozice soutěží MSS Sever