Co dělat, pokud najdete vysíleného poštovního holuba?

Od konce dubna do konce září probíhají na celém území Evropy každoročně tréninky a závody poštovních holubů. Ve všech státech Evropy organizují oblastní, zemské spolky a svazy závody ze vzdáleností od 100 do 1000 km, kterých se zúčastní tisíce holubů.

Ne vždy se však takovému závodníkovi podaří dosáhnout svého cíle, domovského holubníku. Může mu v tom zabránit nepřízeň počasí, momentální indispozice, poranění dravcem a podobně. V takovém případě je pro holuba nejdůležitější co nejrychleji znovu získat vyčerpané zásoby sil a sebevědomí k druhému, úspěšnému pokusu o návrat domů.

Zjednodušeně lze říct, že vše co takový holub potřebuje je dostatek potravy, vody a pár dní klidu. Ideální je umístění do klece (větší krabice) s otvory před miskou s krmením a miskou s vodou. Potravou se v tomto případě myslí téměř libovolné zrniny a luštěniny: pšenice, ječmen, (i rýže), slunečnice, kukuřice, hrách, ...

Pokud najdete poštovního holuba s poraněním, znemožňujícím let, předejte jej prosím některému chovateli ve vašem okolí, nebo někomu dle adresáře spolků a funkcionářů. Nahlásit jej také můžete ve formuláři "Nahlášení holuba".